Weet u niet voor wie u moet kiezen in 2024?
Bent u het soms eens met de ene partij en soms met een andere?
Voelt u zich door geen enkele partij vertegenwoordigd?
Stem dan op de

De PZP is een partij zonder ideologie, die haar stemgedrag in het parlement laat bepalen door tijdelijke, kortstondige, per lottrekking samengestelde burgerassemblees.
Wat?

Alle bestaande politieke partijen vertegenwoordigen welbepaalde ideologieën. Deze ideologieën vereenvoudigen maatschappijvisies tot een handvol richtingen (links, rechts) of kleuren (rood, blauw, groen, oranje, geel-zwart). De realiteit is complexer dan dat. Veel meningen worden door geen enkele politieke partij vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld:

 • Niet alle groenen zijn tegen kernenergie.
 • Niet alle liberalen zijn vóór kernenergie.
 • Niet iedereen die bezorgd is over migratie is Vlaamsgezind.
 • Niet alle christenen zijn tegen het homohuwelijk.
 • Sommige socialisten staan open voor het beperken van de werkloosheidsvergoeding in de tijd.
 • ...

De PZP vertegenwoordigt deze en alle andere combinaties van meningen. De partij is zowel links als rechts. Ze vertegenwoordigt kiezers van alle uiteinden van het politieke spectrum. Hoe doet ze dat? Lees vooral verder :-)

Hoe?
De verkozenen van de PZP nemen zelf niet deel aan de parlementaire debatten. In plaats daarvan organiseren ze aparte, per loting samengestelde burgerassemblees.
 1. De PZP nodigt verkozen politici van de andere partijen uit om hun standpunt over een specifiek wetsvoorstel uit te leggen aan een burgerassemblee;
 2. De burgerassemblee luistert naar de argumenten van de politici en beslist over het standpunt van de PZP;
 3. De verkozenen van de PZP volgen proportioneel de beslissing van de burgerassemblee. Als bijvoorbeeld 60% van de leden van de burgerassemblee een bepaalde motie steunt, dan stemmen 60% van de verkozenen van de PZP voor diezelfde motie.
 4. Na elke bijeenkomst worden de leden van de burgerassemblee vervangen.
Klik HIER voor meer details over de burgerassemblees, en hoe ze een oplossing kunnen bieden voor de huidige crisis van de electorale democratie.
Inspiratie
De PZP werd geïnspireerd door, en bouwt verder op, de ideëen en initiatieven van anderen.
De tekortkomingen van de representatieve democratie staan duidelijk beschreven in David Van Reybroucks boek Tegen Verkiezingen. Dit pamflet legt uit hoe de uitvinders van de democratie in het Oude Griekenland niet aan verkiezingen deden maar hun volksvertegenwoordigers aanduidden per loting. Dit systeem lijkt op de jury-rechtspraak zoals die thans nog in de Angelsaksische wereld wordt bedreven. Het vormt de inspiratie voor de burgerassemblees van de Partij Zonder Programma.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) was een van de vaders van de moderne democratie. Hij was echter sterk gekant tegen de representatieve democratie. Rousseau stelde dat er een belangenconflict bestaat tussen de verantwoordelijkheid van het parlement om enerzijds wetten te formuleren, en om anderzijds over diezelfde wetsvoorstellen te stemmen. De oplossing van dit probleem vereist een duidelijke scheiding tussen de twee rollen van het parlement. De PZP brengt deze scheiding in de praktijk.
Agora.brussels is een politieke partij die sinds 2019 vertegenwoordigd is in het Brussels hoofdstedelijk parlement. Het zet de deliberatieve democratie om in de praktijk. Al vier jaar lang bewijst Agora.brussels op regionaal niveau dat per loting samengestelde burgerassemblees niet alleen mogelijk zijn, maar ook effectief werken. Een belangrijke nuance is dat Agora.Brussels proactieve volksassemblees organiseert, in tegenstelling tot de reactieve volksassemblees van de PZP. Klik HIER voor verdere uitleg hierover.
Helpen


De PZP is op zoek naar kandidaten voor de verkiezingen van 2024. Kandidaat zijn is gemakkelijk:
 1. Er wordt niet verwacht dat u actief campagne voert of deelneemt aan de parlementaire debatten.
 2. De enige rol van onze verkozenen is stemmen in overeenstemming met de beslissingen van de volksassemblee, zelfs als die ingaat tegen hun eigen politieke overtuiging.
Voor vragen en suggestie kunt u hiernaast terecht. Alvast bedankt voor de feedback!